interactive connection

 

 

 

ПАТ «Вектор Банк»

ПІБ уповноваженої особи - Савельєва Анна Миколаївна

Термін здійснення ліквідації банку - 22.03.2017 – 21.03.2019

Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування - вул. Тарасівська, 9, м. Київ, 01033

Графік прийому вкладників - кожного четверга з 16:00 до 18:00

Контактний номер телефону банку - (044) 406-59-20

Реквізити банку:

ПАТ «ВЕКТОР БАНК»
01033, м.Київ, вул Тарасівська, буд. 9;
Код ЄДРПОУ 39037656;
Код банку  300001;
Накопичувальний рахунок № 32079122001026 в  Національному  Банку України.

01.04.2018 -Звіт про виплати та надходження станом на 01.04.2018 року

22.03.2017 - Розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делеговано повноваження ліквідатора банку

22.03.2017 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

25.03.2017 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ КРЕДИТОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК»

25.03.2017 - ОГОЛОШЕННЯ

23.03.2017 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

28.03.2017 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29.03.2017 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

07.04.2017 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

28.04.2017 - Річна інформація емітента цінних паперів

28.04.2017 - Звіт про виплати та надходження станом на 01.04.2017 року

21.06.2017 -Важлива інформація про зміну контактного номера телефона

26.06.2017 - Затверджено перелік вимог кредиторів ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

07.07.2017 - Фонд гарантування здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

02.08.2017 -Звіт про виплати та надходження станом на 01.07.2017 року

21.08.2017- Фонд гарантування здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

05.09.2017- Фонд гарантування здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "ВЕКТОР БАНК"(оновлено)

22.09.2017- Результати інвентарізації майна та формування ліквідаційної маси ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

09.10.2017- Фонд гарантування здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

08.11.2017-Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ВЕКТОР БАНК"повідомляє про реалізацію майна шляхом безпосереднього продажу юридичним та фізичним особам за період з 23.10.2017р. по 31.10.2017р.на суму 124400,00 грн.

07.11.2017-Звіт про виплати та надходження станом на 01.10.2017 року

18.12.2017-Перелік майна ПАТ "ВЕКТОР БАНК", що було реалізовано в листопаді 2017 року

07.02.2018-Перелік майна ПАТ "ВЕКТОР БАНК", що було реалізовано в січні 2018 року

07.02.2018-Перелік майна ПАТ "ВЕКТОР БАНК", що було реалізовано в грудні 2017 року

20.02.2018-Звіт про виплати та надходження станом на 01.01.2018 року

16.03.2018-Перелік майна ПАТ "ВЕКТОР БАНК", що було реалізовано в лютому 2018 року

03.04.2018-Перелік майна ПАТ "ВЕКТОР БАНК", що було реалізовано в березні 2018 року

18.04.2018-Інформація про умови реструктурізації заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами

07.05.2018 -Звіт про виплати та надходження станом на 01.04.2018 року

Про проведення безпосереднього продажу активів (майна) ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК»  керуючись статтею 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» оголошує про початок з 19 жовтня 2017 року безпосереднього продажу юридичним та фізичним особам майна Банку, яке використовувалось, а саме: комп’ютерна техніка, банківське обладнання, офісні меблі та інше оціночна вартість яких, на момент проведення оцінки, не перевищує 10 мінімальних заробітних плат.

Перелік майна містить початкові ціни. Банк залишає за собою право на реалізацію майна за найбільш вигідною пропозицією (найвищою ціною).

 Ознайомитись з переліком майна, що підлягає продажу, та оформити заяву на придбання майна можна в робочі дні з 10:00 до 17:00 години (перерва з 13:00 до 14:00) за адресою м. Київ, вул. О.Туманяна, 15а за попередньою домовленістю з відповідальним працівником Банку за номером тел. 044-406-59-34 або 0986896697 та за ПОСИЛАННЯМ

Оглянути майно, що виставлено на безпосередній продаж можна в робочі дні - вівторок та четвер - з 10:00 до 17:00 години за попередньою домовленістю з відповідальним працівником Банку за номером тел. 044-406-59-34. Майно, що реалізується знаходиться за адресами: м. Київ, вул. Екскаваторна 26 та м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

Звертаємо увагу на те, що обслуговування потенційних покупців відбуватиметься в порядку живої черги, допускатимуться на склад та обслуговуватимуться не більше трьох покупців одночасно.

Для оформлення договорів купівлі-продажу потенційним покупцям необхідно звернутись в робочі дні з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до Головного офісу Банку  за адресою: м. Київ, вул. О.Туманяна, 15а.

Розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делеговано повноваження ліквідатора банку

22.03.2017

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21 березня 2017 року № 163-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР-БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 22 березня 2017 року №1104, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК» (далі – ПАТ «ВЕКТОР БАНК») з 22 березня 2017 року до 21 березня 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «ВЕКТОР БАНК», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Савельєвій Анні Миколаївні строком на два роки з 22 березня 2017 року до 21 березня 2019 року включно.

Реквізити ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: код банку (МФО): 339038; код ЄДРПОУ: 39037656; місцезнаходження: вул. Тарасівська, 9, м. Київ, 01033.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку за адресою: вул. Тарасівська, 9, м. Київ, 01033.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 ( згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: (044) 406-59-20.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22.03.2017

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 39037656.

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 406-59-20.

5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

На пiдставi Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.03.2017 року № 163-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ «ВЕКТОР БАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 22.03.2017 № 1104 «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку», а саме:

 III. Підпис

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ КРЕДИТОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК» (далі – ПАТ «ВЕКТОР БАНК»)

25.03.2017

Шановні клієнти!

Повідомляємо, що з 25 березня 2017 року розпочинається прийом вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК» (далі – ПАТ «ВЕКТОР БАНК»)

Відповідно до ч. 5 ст. 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вимоги кредиторів Банку прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в газеті «Голос України» № 55 (6560) від 25 березня 2017 року.

Вимоги кредиторів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» приймаються з 25 березня 2017 року по 24 квітня 2017 року включно шляхом їх подання у робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з понеділка по четвер, в п'ятницю у робочий час з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.

або засобами поштового зв’язку за адресою: вул. Тарасівська, 9, м. Київ, 01033.

Звертаємо увагу, що кредиторські вимоги, які відправлені на адресу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» засобами поштового зв’язку в строк до 25 березня 2017 року, тобто листи з вихідним штампом поштового відділення датованим до 25 березня 2017 року, не приймаються в роботу та не надають права їх адресату на включення його вимог до Реєстру акцептованих вимог кредиторів та отримання подальших виплат.

 Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55                   ( згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: (044) 406-59-20.

ОГОЛОШЕННЯ

25.03.2017

З 31 березня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Для отримання відшкодування вкладники ПАТ «ВЕКТОР БАНК» можуть звертатись з паспортом та документом органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) до відділень будь-якого з банків-агентів Фонду:

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

- ПАТ «КРЕДО-БАНК»

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

- ПАТ «ПУМБ»

- ПАТ «ТАСКОМБАНК»

- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

Виплати вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду копії: паспорту та документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину.

Інформацію про подальші виплати вкладникам ПАТ «ВЕКТОР БАНК» буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду - www.fg.gov.ua, на сайті ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - www.vectorbank.com.ua та у відділеннях даного банку.

Довідкова інформація за телефонами:

ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: (044) 406-59-20;

«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 ( згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «КРЕДОБАНК»: 0 800 50 88 70 (безкоштовно в межах Україні);

ПАТ «ПУМБ»: 38 (044) 496-88-61;

АБ «УКРГАЗБАНК»: 0 800 309-000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні), 38 (044) 494-46-50, або з мобільного – 358 (згідно з тарифами Вашого оператора);

ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»: 0 800 500 450 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів), +38 (044) 201-1661;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: +38 (046) 264-63-59, +38 (044) 498--01, +38 (050) 119-12-09;

АТ «ТАСКОМБАНК»: +38 (044) 393-25-90;

ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»: 0 800-30-70-30, (048) 30 70 30.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

23.03.2017

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 39037656.

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 406-59-20.

5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

23.03.2017 р. згiдно з Наказом № 54-К вiд 23.03.2017 р. звiльнено з посади В.о. Голови Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Фесенка Олега Володимировича за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Фесенко О.В. на посадi перебував з 30.12.2016 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Замiсть Фесенка О.В. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

III. Підпис

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

28.03.2017

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 39037656.

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 406-59-20.

5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

28.03.2017 р. згiдно з Наказом № 68-К вiд 28.03.2017 р. звiльнено з посади начальника Управлiння фiнансового монiторингу та комплаєнс-контролю, Члена Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Журбу Алiну Сергiївну за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Журба А.С. на посадi перебувала з 30.01.2014 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Замiсть Журби А.С. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

III. Підпис


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29.03.2017

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 39037656.

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 406-59-20.

5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

29.03.2017 р. згiдно з Наказом № 72-К вiд 29.03.2017 р. звiльнено з посади виконуючого обов’язки Голови Спостережної Ради – Члена Спостережної Ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Ревуцького Володимира Васильовича за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Ревуцький В.В. на посадi перебувала з 13.05.2015 р. Часткою в статутному капiталi та акцiями ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Замiсть Ревуцького В.В. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

III. Підпис

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"

  1. Код за ЄДРПОУ

39037656

  1. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9

  1. Міжміський код, телефон та факс

044 406-59-20 044 406-59-20

  1. Електронна поштова адреса

bank@vectorbank.com.ua

  1. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.vectorbank.com.ua

  1. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

07.04.2017 р. згiдно з Наказом № 93-К вiд 07.04.2017 р. звiльнено з посади директора Юридичного департаменту, Члена Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Сайка Юрiя Васильовича за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Сайко Ю.В. на посадi перебував з 29.12.2016 р. Замiсть Сайка Ю.В. на посаду нiкого не призначено (не обрано).

07.04.2017 р. згiдно з Наказом № 95-К вiд 07.04.2017 р. звiльнено з посади Головного бухгалтера, Члена Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Пономаренко Олену Миколаївну за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України. Пономаренко О.М. на посадi перебувала з 25.12.2013 р. Замiсть Пономаренко О.М. на посаду нiкого не призначено (не обрано).
Вищезазначенi особи часткою в статутному капiталi ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Найменування посади
 

 

 

 

Савельєва Анна Миколаївна

Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

10.04.2017

(дата)